Cháo lòng đêm Phú Hưng

bán từ 15:00 – 05:00 mỗi ngày

địa chỉ : đường Nguyễn Thị Định , Phú Hưng, Bến Tre

điện thoại 094 337 7504

 

 

 

By badinh