Sản phẩm này không có sẵn, người mua đều phải đặt trước để đảm bảo đuông dừa còn sống. Vì đuông dừa chỉ sống ở ngoài môi trường khoảng 5 ngày nên khách đặt chị mới mua của người nuôi. Chị cũng đảm bảo đây 100% là đuông dừa Bến Tre

By badinh