Anh Nguyễn Văn Chiến (44 tuổi, thương lái) cho biết, mỗi tháng ít nhất ba chuyến, anh dùng ghe lớn chạy hơn 100 km, đến các tỉnh An Giang, Đồng Tháp mua rơm từ ruộng người dân, sau đó chở về Bến Tre bán lại.

https://youtu.be/uPVk8x-QOJs

By badinh