Sau đây là một số hình ảnh của bà con ở ấp Phú Hữu xã Cẩm Sơn huyện Mỏ Cày Nam gói 5000 bánh dừa gửi bà con vùng lũ…
Ảnh Ngọc Ẩn Nguyễn

By badinh