Ẩm thựcĐBSCLDu lịch

Ông Tây Trọc Đi Thu Hoạch Dừa Nước Việt Nam – Foreigner harvesting NIPA Palm in Vietnam

Since the infection in my leg has finally healed up, I’m back to exploring and doing the normal thing. I took the boat out to harvest (find) some water coconut or nipa palm/nipa palm (Nypa fruticans). I’m still not sure what you call it… Anyhow, I found me some water coconut, smashed them and ate some. If you’re wondering what nipa palm taste like, well I tried my best to explain in the video. Vietnam has tons of fruits and if you ever find yourself out in Vietnam, you definitely need to try water coconut/nipa palm. Từ lúc cái lỗ trên chân lành hẳn, tôi đã quay trở lại cuộc sống bình thường và đi khám phá. Tôi đã lấy ghe đi bẻ vài trái dừa nước, tách hạt và làm món dừa nước dầm. Nếu có ai thắc mắc dừa nước vị như thế nào, tôi đã cố gắng lột tả kỹ nhất có thể trong video này. Việt Nam rất đa dạng các loại trái cây và nếu có khách du lịch nào đặt chân đến, thì phải thử món Dừa Nước này.

Related Articles

Back to top button