Đồng ThápDu Lịch Việt Nam

Đi hái hẹ nước – đặc sản vùng Đồng Tháp Mười

Chỉ hơn một hecta ruộng, một nông dân tại Thạnh Hóa (Long An) đã trồng hẹ nước thành công, kiếm tiền triệu mỗi ngày, lãi hơn 4 lần lúa.

Hẹ nước là một loài rong không chỉ mọc ở ruộng nước, mà còn ở các kênh mương, đầm nước vùng đất phèn Đồng Tháp Mười. Khác với hẹ cạn, hẹ nước là loài rau dân dã tự nhiên mọc nhiều vào mùa nước lũ, từ tháng 7 đến tháng 8. Do năm nay lũ thấp nên hẹ nước tự nhiên cạn kiệt.

Hẹ nước là một loài rong không chỉ mọc ở ruộng nước, mà còn ở các kênh mương, đầm nước vùng đất phèn Đồng Tháp Mười. Khác với hẹ cạn, hẹ nước là loài rau dân dã tự nhiên mọc nhiều vào mùa nước lũ, từ tháng 7 đến tháng 8. Do năm nay lũ thấp nên hẹ nước tự nhiên cạn kiệt.

Gần hai tháng nay, ông Nguyễn Như Phúc, nông dân tại Thạnh Hóa (Long An) đã tận dụng lợi thế ruộng luôn có hẹ tự nhiên vào các năm trước, hạt giống còn tồn lưu, sau đó chủ động không gieo sạ vụ lúa hè thu mà bơm nước ngập ruộng tạo lũ giả để hẹ mọc và thành công.

Related Articles

Back to top button