Vào ngày 12/3/2021 Tại Công Viên Cái Cối Khai trương khu ẩm thực chợ quê nơi vừa là cà phê vừa phục vụ ăn uống và điểm tâm sáng và còn là khu ẩm thực chợ quê Với những món ăn mang bản sắc vùng quê Bến Tre

By badinh