Một số hình ảnh về Chân Vịt Cay mà các bạn khán giả mua về ăn thử ?
Phần da thì chưa được lột sạch, còn một vài cái thì có mốc meo luôn, thật kinh dị khi có hạn sử dụng đến 1 năm. Không phải bịch nào cũng hư nhưng mọi người nên cẩn thận.

Nguồn: Trần Huỳnh Như

By badinh