Có người hỏi Khu ẩm thực chợ quê mở tới khi nào?
Phong xin trả lời và thông tin bà con mình nắm
Chợ quê bán hết hôm nay tạm nghỉ để chỉnh trang và thiết kế lại và sớm mở lại để phục vụ tốt hơn.
Bán hết hôm nay nghĩ xả hơi vài ngày nhé bà con.

Phong Văn Võ

By badinh