Để sản xuất nước dừa đóng hộp phải trải qua các công đoạn sản xuất nghiệm ngặt. Cũng là sản phẩm thế mạnh của người dân Bến Tre, dừa được nâng tầm chất lượng để xuất khẩu đi khắp thế giới!

By badinh