Hôm qua 19 tháng 3 âm lịch, nhằm ngày 30 tháng 4 năm 2021, nấm mối đã xuất hiện tại Bến Tre, video được tài khoản youtube Minh Viễn Vblog đã chia sẻ video hái nấm đầu tiên của năm 2021

By badinh