Đoạn video dài 3 phút vừa được cộng đồng mạng chia sẻ về đường phố thị xã Bến Tre, và đường phố quanh trung tâm thương mại phường 2 ( nay là phường An Hội) của thị xã Bến Tre nay là thành phố Bến Tre.

By badinh