Phúc Long Ben Tre Coming Soon đã có mặt tại Bến Tre. ?Khai trương 06/5 tới đây.

Hình ảnh tại Phúc Long BếnTre

By badinh