Bến Tre là vùng đất được thiên nhiên ưu đãi, có diện tích trồng dừa lớn nhất cả nước với gần 60 nghìn ha, cung ứng trên thị trường hàng năm trên 500 triệu trái dừa, tổng kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm dừa hàng năm trên 40% kim ngạch xuất khẩu của tỉnh.

Trong thời gian tới, tỉnh Bến Tre xác định phát triển du lịch dựa trên những lợi thế sẵn có về tài nguyên đặc trưng. Trong chuyến khảo sát vừa qua của các Doanh nghiệp TP.HCM, tỉnh Bến Tre đã giới thiệu nhiều sản phẩm du lịch mới đặc sắc.

By badinh