Tin tứcXã hội

Hội chợ Mua sắm & Ẩm thực hàng Việt Nam-Thái Lan

?TIN CỰC HOT
?Cơ hội Check-in “Hội chợ Mua sắm & Ẩm thực hàng Việt Nam-Thái Lan”???? diễn ra tại Quảng Trường Thành phố Bến Tre.
Sau thời gian bị gián đoạn được tổ chức lại.
?Từ ngày 20/5 đến 29/5/2022

Related Articles

Back to top button