Ngày 28/5, Tuần lễ trái cây “Trên bến dưới thuyền” Quận 8, lần thứ nhất, năm 2022 đã khai mạc tại tuyến đường Bến Bình Đông, Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một trong những hoạt động xây dựng chuỗi sản phẩm du lịch “Trên bến dưới thuyền” mà Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với UBND Quận 8 và các doanh nghiệp triển khai.

By badinh